Talenten beschrijving

Talent wordt wel gedefinieerd als "elk herhalend partoon van gedachten, gevoelens en gedrag dat op een productieve manier kan worden ingezet" (Clifton & Buckingham). In deze tool vind je een beschrijving van 39 talenten zoals die zijn ontwikkeld door Luk Dewulf. Je vindt het onder andere in 'Ik kies voor mijn talent: toolbox' van Luk Dewulf e.a.
 
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.